Cách xử lý master full ổ trong P2P HLS PLus tool

Bước 1: Vào loadbalancer và thêm ip của master bị full ổ vào file /root/mastersFullDisk.txt Bước 2: Chạy các lệnh sau trong loadbalancer server Bước 3: Add lại driveId vào loadbalancer để nhưng driveId chưa được convert sẽ được add vào master khác Xong!

Hướng dẫn bảo mật trang admin của VanLong Stream

Chào các bác, hôm nay em hướng dẫn các bác cấu hình một lớp bảo mật nữa ngoài lớp bảo mật IP của trang admin các tool của VanLong Stream Lớp bảo mật này dùng một khóa là adminKey do được cấu hình ở tab Setting như hình dưới đây. adminKey là một chuỗi ký…

Hướng dẫn sử dụng tool add accounts của p2p drive

Bước 1: Truy cập admin http://admin.vanlong.stream/p2pdrive và set ip vps của bác vào 2 ô input (thay ip vps vào vị trí gạch chân màu xanh) Bước 2: Download code tool add accounts (VanLong Stream sẽ gửi cho bác) Bước 3: Giải nén code Bước 4: Vào thư mục code và mở file account.config.json và…

Hướng dẫn lấy data từ tool smart backup để thêm vào các tool khác của vanlong stream

Tool smart backup hỗ trợ các bạn input từ rất nhiều nguồn gồm Google drive Openload Fembed Openload Streamango Ok.ru Link mp4 remote FPT Link m3u8 Sau khi add input vào tool smart backup, tool sẽ download và tạo ra các file clone trên google drive Bây giờ muốn dùng các data đã clone trên…