Hướng dẫn lấy data từ tool smart backup để thêm vào các tool khác của vanlong stream

Tool smart backup hỗ trợ các bạn input từ rất nhiều nguồn gồm Google drive Openload Fembed Openload Streamango Ok.ru Link mp4 remote FPT Link m3u8 Sau khi add input vào tool smart backup, tool sẽ download và tạo ra các file clone trên google drive Bây giờ muốn dùng các data đã clone trên…

Hướng dẫn cách fix lỗi account bị disable_client hoặc deleted_client của tool p2p drive và smart backup

Hi các bác lỗi account bị disable_client hoặc deleted_client của tool p2p drive là do google app mà tool dùng để up data lên google drive đã up quá nhiều data mà chưa khai báo đầy đủ thông tin cho google, chính vì thế goolge đã disable google đó dẫn tới account bị lỗi disable_client hoặc…

Hướng dẫn thêm nhiều chất lượng cho link mp4 remote vào tool p2p drive

Hi các bác, tool p2p drive hỗ trợ nhiều chất lượng với input chuẩn là link drive của video, để hỗ trợ nhiều chất lượng với các link input là dạng mp4 remote thì các bác cần Có các link mp4 remote ở các chất lượng khác nhau, cái này tool getlink của em đã…

Hướng dẫn backup database của tool smart backup

Việc backup cơ sở dữ liệu là một điều rất cần thiết, các bác nên làm việc này hàng tuần, dưới đây em viết script để giúp các bác backup dữ liệu của tool smartbackup Dữ liệu của smartbackup nằm ở database drivebk nên các bác chạy lệnh dưới đây để backup databse là ok…

Cách download video từ openload, streamango, fembed, rapidvideo, okru về các tool của VanLong Stream

Cần thực hiện 2 bước sau đây để có thể download video từ các host trên thì các bác thực hiện 2 bước sau đây Bước 1: Lấy link mp4 remote của các host trên từ link embed của nó thông qua api tương ứng Fembed: http://ip:6789/fembed/getLinkStream?linkEmbed= Openload: http://ip:6789/openload/getLinkDownload?linkEmbed= Streamango: http://ip:6789/streamango/getLinkDownload?linkEmbed= RapidVideohttp://ip:6789/rapid/getLinkDownload?linkEmbed= Okru: http://ip:6789/okru/getLinkDownload?linkEmbed= Bước…

Hướng dẫn tạo file google sheet để thêm account tự động vào tool p2p drive, gphoto và smart backup drive

Việc thêm account vào các tool trên là một ác mộng bởi nó ngốn rất nhiều thời gian của các bác, nhận thấy điều đó em đã làm ra một tool giúp các bác có thể tự động thêm account vào các tool tool p2p drive, gphoto và smart backup drive. Đầu vào để tool…

Hướng dẫn sử dụng loadbalcer của tool smart backup

Hi các bác, công dụng của tool smart backup không chỉ để lưu trữ data phim của các bác mà còn có thể làm công cụ download cho site phim của bác luôn, để có 1 hệ thống backup nhanh hoặc dùng cho download các bác cần dùng thêm loadbalancer cho tool smart backup drive…