Hướng dẫn thêm nhiều chất lượng cho link mp4 remote vào tool p2p drive

Hi các bác, tool p2p drive hỗ trợ nhiều chất lượng với input chuẩn là link drive của video, để hỗ trợ nhiều chất lượng với các link input là dạng mp4 remote thì các bác cần Có các link mp4 remote ở các chất lượng khác nhau, cái này tool getlink của em đã…

Hướng dẫn thay đổi cấu hình để download file gốc trong các tool: GPhoto, Okru, Fembed, Openload, Streamango, RapidVideo, Vidcloud

Sau khi cài đặt một trong các tool trên thì vps của các bác sẽ có thư mục /root/dlcode, và file cấu hình của module download sẽ nằm ở /root/dlcode/dl.config.json Muốn cấu hình để tool download file gốc các bác mở file /root/dlcode/dl.config.json và tìm đến dòng có chữ “filterQualities” rồi sau đó điền 2048p…

Cách download video từ openload, streamango, fembed, rapidvideo, okru về các tool của VanLong Stream

Cần thực hiện 2 bước sau đây để có thể download video từ các host trên thì các bác thực hiện 2 bước sau đây Bước 1: Lấy link mp4 remote của các host trên từ link embed của nó thông qua api tương ứng Fembed: http://ip:6789/fembed/getLinkStream?linkEmbed= Openload: http://ip:6789/openload/getLinkDownload?linkEmbed= Streamango: http://ip:6789/streamango/getLinkDownload?linkEmbed= RapidVideohttp://ip:6789/rapid/getLinkDownload?linkEmbed= Okru: http://ip:6789/okru/getLinkDownload?linkEmbed= Bước…

Hướng dẫn restart tool Fembed của Van Long Stream

Hi các bác, tiếp tục chuỗi bài viết hướng dẫn restart tool của em trong những trường hợp cần thiết, bài này em sẽ cung cấp cho các bác các lệnh để có thể tự restart tool fembed của em Chạy các lệnh dưới đây nhé Như vậy là ok nhé! Sau đây là một…