Hướng dẫn lấy data từ tool smart backup để thêm vào các tool khác của vanlong stream

Tool smart backup hỗ trợ các bạn input từ rất nhiều nguồn gồm Google drive Openload Fembed Openload Streamango Ok.ru Link mp4 remote FPT Link m3u8 Sau khi add input vào tool smart backup, tool sẽ download và tạo ra các file clone trên google drive Bây giờ muốn dùng các data đã clone trên…

Hướng dẫn cách fix lỗi account bị disable_client hoặc deleted_client của tool p2p drive và smart backup

Hi các bác lỗi account bị disable_client hoặc deleted_client của tool p2p drive là do google app mà tool dùng để up data lên google drive đã up quá nhiều data mà chưa khai báo đầy đủ thông tin cho google, chính vì thế goolge đã disable google đó dẫn tới account bị lỗi disable_client hoặc…

Hướng dẫn thêm quảng cáo VAST vào player của tool p2p drive

Chuẩn bị:  Link của file quảng cáo do nhà quảng cáo cấp hoặc file quảng cáo VAST Nếu bạn không có link của file quảng cáo mà chỉ có file, thì cần upload file đó lên thư mục /root/p2pdrive/public/dist của vps chứa code p2p drive, lúc này link của file quảng cáo sẽ là http://domain-p2p-drive/public/dist/ten-file.xml…