Hướng dẫn thêm nhiều chất lượng cho link mp4 remote vào tool p2p drive

Hi các bác, tool p2p drive hỗ trợ nhiều chất lượng với input chuẩn là link drive của video, để hỗ trợ nhiều chất lượng với các link input là dạng mp4 remote thì các bác cần Có các link mp4 remote ở các chất lượng khác nhau, cái này tool getlink của em đã…

Hướng dẫn thêm account vào tool p2p drive

Chuẩn bị: Ít nhất một account gmail có teamdrive Gmail 15G Các bước cần làm Bước 1: Login account gmail có teamdrive Bước 2: Tạo teamdrive mới Bước 3: Thêm member vào teamdrive, mỗi teamdrive thì thêm 10 account gmail 15G làm thành viên Bước 4: Thêm danh sách email vừa thêm ở bước 3…

Hướng dẫn backup database của tool smart backup

Việc backup cơ sở dữ liệu là một điều rất cần thiết, các bác nên làm việc này hàng tuần, dưới đây em viết script để giúp các bác backup dữ liệu của tool smartbackup Dữ liệu của smartbackup nằm ở database drivebk nên các bác chạy lệnh dưới đây để backup databse là ok…

Hướng dẫn thay đổi cấu hình để download file gốc trong các tool: GPhoto, Okru, Fembed, Openload, Streamango, RapidVideo, Vidcloud

Sau khi cài đặt một trong các tool trên thì vps của các bác sẽ có thư mục /root/dlcode, và file cấu hình của module download sẽ nằm ở /root/dlcode/dl.config.json Muốn cấu hình để tool download file gốc các bác mở file /root/dlcode/dl.config.json và tìm đến dòng có chữ “filterQualities” rồi sau đó điền 2048p…

Cách download video từ openload, streamango, fembed, rapidvideo, okru về các tool của VanLong Stream

Cần thực hiện 2 bước sau đây để có thể download video từ các host trên thì các bác thực hiện 2 bước sau đây Bước 1: Lấy link mp4 remote của các host trên từ link embed của nó thông qua api tương ứng Fembed: http://ip:6789/fembed/getLinkStream?linkEmbed= Openload: http://ip:6789/openload/getLinkDownload?linkEmbed= Streamango: http://ip:6789/streamango/getLinkDownload?linkEmbed= RapidVideohttp://ip:6789/rapid/getLinkDownload?linkEmbed= Okru: http://ip:6789/okru/getLinkDownload?linkEmbed= Bước…

Hướng dẫn thêm logo và poster vào jwplayer của tool p2p drive advanced

Player của tool p2p drive là JW Player nên các bác sử dụng những config trong tài liệu của jwplayer để thêm bất kỳ những gì mình muốn nhé Link document của JW Player: https://developer.jwplayer.com/jw-player/docs/developer-guide/customization/configuration-reference/ Dưới đây em hướng dẫn thêm hai trường phổ biến là poster và logo vào player nhé Thêm poster vào…