Hướng dẫn bảo mật trang admin của VanLong Stream

Chào các bác, hôm nay em hướng dẫn các bác cấu hình một lớp bảo mật nữa ngoài lớp bảo mật IP của trang admin các tool của VanLong Stream Lớp bảo mật này dùng một khóa là adminKey do được cấu hình ở tab Setting như hình dưới đây. adminKey là một chuỗi ký…

Hướng dẫn sử dụng tool add accounts của p2p drive

Bước 1: Truy cập admin http://admin.vanlong.stream/p2pdrive và set ip vps của bác vào 2 ô input (thay ip vps vào vị trí gạch chân màu xanh) Bước 2: Download code tool add accounts (VanLong Stream sẽ gửi cho bác) Bước 3: Giải nén code Bước 4: Vào thư mục code và mở file account.config.json và…

Hướng dẫn lấy data từ tool smart backup để thêm vào các tool khác của vanlong stream

Tool smart backup hỗ trợ các bạn input từ rất nhiều nguồn gồm Google drive Openload Fembed Openload Streamango Ok.ru Link mp4 remote FPT Link m3u8 Sau khi add input vào tool smart backup, tool sẽ download và tạo ra các file clone trên google drive Bây giờ muốn dùng các data đã clone trên…

Hướng dẫn thêm nhiều chất lượng cho link mp4 remote vào tool p2p drive

Hi các bác, tool p2p drive hỗ trợ nhiều chất lượng với input chuẩn là link drive của video, để hỗ trợ nhiều chất lượng với các link input là dạng mp4 remote thì các bác cần Có các link mp4 remote ở các chất lượng khác nhau, cái này tool getlink của em đã…

Hướng dẫn thêm account vào tool p2p drive

Chuẩn bị: Ít nhất một account gmail có teamdrive Gmail 15G Các bước cần làm Bước 1: Login account gmail có teamdrive Bước 2: Tạo teamdrive mới Bước 3: Thêm member vào teamdrive, mỗi teamdrive thì thêm 10 account gmail 15G làm thành viên Bước 4: Thêm danh sách email vừa thêm ở bước 3…