Hướng dẫn lấy data từ tool smart backup để thêm vào các tool khác của vanlong stream

Tool smart backup hỗ trợ các bạn input từ rất nhiều nguồn gồm Google drive Openload Fembed Openload Streamango Ok.ru Link mp4 remote FPT Link m3u8 Sau khi add input vào tool smart backup, tool sẽ download và tạo ra các file clone trên google drive Bây giờ muốn dùng các data đã clone trên…

Hướng dẫn thêm nhiều chất lượng cho link mp4 remote vào tool p2p drive

Hi các bác, tool p2p drive hỗ trợ nhiều chất lượng với input chuẩn là link drive của video, để hỗ trợ nhiều chất lượng với các link input là dạng mp4 remote thì các bác cần Có các link mp4 remote ở các chất lượng khác nhau, cái này tool getlink của em đã…

Hướng dẫn thêm account vào tool p2p drive

Chuẩn bị: Ít nhất một account gmail có teamdrive Gmail 15G Các bước cần làm Bước 1: Login account gmail có teamdrive Bước 2: Tạo teamdrive mới Bước 3: Thêm member vào teamdrive, mỗi teamdrive thì thêm 10 account gmail 15G làm thành viên Bước 4: Thêm danh sách email vừa thêm ở bước 3…

Hướng dẫn cấu hình ipv6 trong tool gphoto

Cần thực hiện 2 bước để cấu hình ipv6 trong tool gphoto như sau Bước 1: Lấy ra ipv6 của vps đã cài tool Bước 2: Đặt ipv6 vào file cấu hình của tool và xóa cache Chi tiết như dưới đây Bước 1: Lấy ra ipv6 của vps đã cài tool Để lấy ipv6…

Cách download video từ openload, streamango, fembed, rapidvideo, okru về các tool của VanLong Stream

Cần thực hiện 2 bước sau đây để có thể download video từ các host trên thì các bác thực hiện 2 bước sau đây Bước 1: Lấy link mp4 remote của các host trên từ link embed của nó thông qua api tương ứng Fembed: http://ip:6789/fembed/getLinkStream?linkEmbed= Openload: http://ip:6789/openload/getLinkDownload?linkEmbed= Streamango: http://ip:6789/streamango/getLinkDownload?linkEmbed= RapidVideohttp://ip:6789/rapid/getLinkDownload?linkEmbed= Okru: http://ip:6789/okru/getLinkDownload?linkEmbed= Bước…

Hướng dẫn xóa cache Added Files trong các tools của Van Long Stream

Nhiều khi số lượng các file hoặc id đã add vào tool quá nhiều làm cho việc quan sát trạng thái của các file đã xử lý hay chưa hoặc có bị lỗi hãy không trở nên rất khó khăn. Trong quá trình sử dụng tool có khách bảo rằng đã thêm driveId mà không…