Hướng dẫn thêm account vào tool p2p drive

Chuẩn bị: Ít nhất một account gmail có teamdrive Gmail 15G Các bước cần làm Bước 1: Login account gmail có teamdrive Bước 2: Tạo teamdrive mới Bước 3: Thêm member vào teamdrive, mỗi teamdrive thì thêm 10 account gmail 15G làm thành viên Bước 4: Thêm danh sách email vừa thêm ở bước 3…

Hướng dẫn cấu hình ipv6 trong tool gphoto

Cần thực hiện 2 bước để cấu hình ipv6 trong tool gphoto như sau Bước 1: Lấy ra ipv6 của vps đã cài tool Bước 2: Đặt ipv6 vào file cấu hình của tool và xóa cache Chi tiết như dưới đây Bước 1: Lấy ra ipv6 của vps đã cài tool Để lấy ipv6…

Cách download video từ openload, streamango, fembed, rapidvideo, okru về các tool của VanLong Stream

Cần thực hiện 2 bước sau đây để có thể download video từ các host trên thì các bác thực hiện 2 bước sau đây Bước 1: Lấy link mp4 remote của các host trên từ link embed của nó thông qua api tương ứng Fembed: http://ip:6789/fembed/getLinkStream?linkEmbed= Openload: http://ip:6789/openload/getLinkDownload?linkEmbed= Streamango: http://ip:6789/streamango/getLinkDownload?linkEmbed= RapidVideohttp://ip:6789/rapid/getLinkDownload?linkEmbed= Okru: http://ip:6789/okru/getLinkDownload?linkEmbed= Bước…

Hướng dẫn xóa cache Added Files trong các tools của Van Long Stream

Nhiều khi số lượng các file hoặc id đã add vào tool quá nhiều làm cho việc quan sát trạng thái của các file đã xử lý hay chưa hoặc có bị lỗi hãy không trở nên rất khó khăn. Trong quá trình sử dụng tool có khách bảo rằng đã thêm driveId mà không…

Hướng dẫn thay đổi number of clones file trong tool gphoto

Để thay đổi số lượng bản clones của một file trong tool google photo các bác thực hiện các bước như sau Bước 1: Thay đổi giá trị NUMBER_OF_FILES_ON_GPHOTO trong file /root/gphoto/gphoto.config.json thành giá trị số bản clone mà các bác muốn Bước 2: Thay đổi giá trị MAX_CLONE_OF_FILE trong file /root/dlcode/dl.config.json thành giá trị…

Hướng dẫn thêm logo và poster vào jwplayer của tool p2p drive advanced

Player của tool p2p drive là JW Player nên các bác sử dụng những config trong tài liệu của jwplayer để thêm bất kỳ những gì mình muốn nhé Link document của JW Player: https://developer.jwplayer.com/jw-player/docs/developer-guide/customization/configuration-reference/ Dưới đây em hướng dẫn thêm hai trường phổ biến là poster và logo vào player nhé Thêm poster vào…

Hướng dẫn backup dữ liệu của tool p2p drive

Backup dữ liệu là vấn đề rất cần thiết và các bác nên thực hiện backup với bất kỳ dữ liệu nào của website phim của mình hàng tuần, bao gồm Data phim Data bài viết Data Streaming Với những bác đã mua tool P2P Drive Advanced của em, thì em đã viết sẵn các…

Hướng dẫn tạo file google sheet để thêm account tự động vào tool p2p drive, gphoto và smart backup drive

Việc thêm account vào các tool trên là một ác mộng bởi nó ngốn rất nhiều thời gian của các bác, nhận thấy điều đó em đã làm ra một tool giúp các bác có thể tự động thêm account vào các tool tool p2p drive, gphoto và smart backup drive. Đầu vào để tool…