Cấu hình nginx để xóa các link bị report DMCA trong tool p2p drive

Nếu không may mắn thỉnh thoảng các bác sẽ bị nhận email report DMCA như hình dưới đây

Ta cần phải xóa link trên đi, để khi bên report truy cập vào nó sẽ trông như này

Ta cần cấu hình nginx để xóa link trên đó, sửa file /etc/nginx/nginx.conf tìm đến 2 location là /public và / rồi cấu hình như 2 hình bên dưới, nhớ là chuỗi ký tự dài dài đó là id trong link bị report nha

Sau đó lưu lại file nginx và reload nginx bằng 2 lệnh dưới đây

nginx -t
nginx -s reload

Thế là xong nhé, truy cập lại link bị report, nếu nó trả về lỗi 404 tức các bác đã cấu hình đúng rồi đó!

Cần hỗ trợ gì thì cứ inbox em!