Điều khoản và sở hữu

Mọi dữ liệu là input hoặc ouput của các tools tuyệt đối không liên quan đến Van Long Stream, đó hoàn toàn là dữ liệu của người sử dụng tool, Van Long Stream không tham gia đến quá trình thu thập và lưu trữ, truyền bá những dữ liệu đó. Van Long Stream không hỗ trợ những website bị pháp luật cấm liên quan đến các nội dung không lành mạnh hoặc vi phạm pháp luật!