Hướng dẫn backup database của tool smart backup

Việc backup cơ sở dữ liệu là một điều rất cần thiết, các bác nên làm việc này hàng tuần, dưới đây em viết script để giúp các bác backup dữ liệu của tool smartbackup

Dữ liệu của smartbackup nằm ở database drivebk nên các bác chạy lệnh dưới đây để backup databse là ok

cd /root
mysqldump --user=root --password=facebook --default-character-set=utf8 drivebk > drivebk.sql

Sau khi chạy lệnh trên mọi dữ liệu đã được lưu ra file drivebk.sql ở thư mục /root .Các bác hãy tải về máy hoặc lưu ở đâu mà cảm thấy an toàn nhất nhé!

Nếu cần hỗ trợ gì cứ inbox em qua phần liên hệ!