Hướng dẫn backup dữ liệu của tool p2p drive

Backup dữ liệu là vấn đề rất cần thiết và các bác nên thực hiện backup với bất kỳ dữ liệu nào của website phim của mình hàng tuần, bao gồm

  • Data phim
  • Data bài viết
  • Data Streaming

Với những bác đã mua tool P2P Drive Advanced của em, thì em đã viết sẵn các code + script để giúp các bác thực hiện backup dữ liệu của tool 1 cách đơn giản nhất

Command backup dã liệu của tool p2p drive advaced

cd /root/p2pdrive
./make-backup.sh

Đợi cho quá trình backup chạy xong, các bác sẽ nhìn thấy dòng chữ “Your data backup is /p2pbackupdata.zip”, vậy là xong quá trình backup nhé!

Các nên tải file data backup về máy của mình hoặc lưu trữ ở 1 nơi nào nó mà cảm thấy an toàn nhất!

Command khôi phục dữa liệu đã backup từ tool p2p drive

Trong quá trình sử dụng tool vì một lý do đặc biệt nào đó các bác cần phải chuyển đổi server chứa tool, thì lúc này cần phải thực hiện khôi phục lại giữa liệu đã backup trước đó, lúc này cần làm 2 bước sau

Bước 1: Đưa file p2pbackupdata.zip đã backup lên thư mục / của server mới
Bước 2: Chạy các câu lệnh dưới đây

cd /
unzip p2pbackupdata.zip
cd p2pbackupdata
unzip hlsbackup.zip
mv hlsbackup hls
mv hls /
unzip minbackup.zip
mv minbackup min
mv min /
gunzip -k p2pdrive.backup.sql.gz
mysql --user=root --password=facebook p2pdrive < p2pdrive.backup.sql

Bước 3: Restart tool p2p drive theo hướng dẫn này

Thế là xong nhé, bác nào cần support thì đừng ngại inbox em nhé!