Hướng dẫn bảo mật trang admin của VanLong Stream

Chào các bác, hôm nay em hướng dẫn các bác cấu hình một lớp bảo mật nữa ngoài lớp bảo mật IP của trang admin các tool của VanLong Stream

Lớp bảo mật này dùng một khóa là adminKey do được cấu hình ở tab Setting như hình dưới đây. adminKey là một chuỗi ký tự bất kỳ, nó giống như password ấy

Khóa adminKey sẽ được gửi đi cùng bất kỳ request nào xuất phát từ trang admin, và ở trên server sẽ kiểm tra, nếu giống với adminKey trên server thì mới có thể lấy được dữ liệu, nếu không giống sẽ báo lỗi

Ở trên server các bác cần điền adminKey vào file /root/adminKey.txt sau đó restart lại tool là ok!

Nếu trên server chưa có file /root/adminKey.txt thì các bác dùng lệnh dưới đây để tạo và file và lưu luôn adminKey vào trong đó

cd /root
echo your-admin-key > adminKey.txt

Đối với các tool có dùng loadbalancer nếu các bác muốn bảo mật admin thì phải dùng chung 1 giá trị của adminKey ở tất cả các con slave và cả con loablancer, nghĩa là tất cả các vps gồm slave và loadbalancer phải có file /root/adminKey.txt và có giá trị giống nhau

Thế là xong rồi nhé! Nếu bác nào làm mà không được có thể là do chưa update code, hãy liên hệ em qua phần liên hệ để được update code nhé!