Hướng dẫn cách fix lỗi account bị disable_client hoặc deleted_client của tool p2p drive và smart backup

Hi các bác lỗi account bị disable_client hoặc deleted_client của tool p2p drive là do google app mà tool dùng để up data lên google drive đã up quá nhiều data mà chưa khai báo đầy đủ thông tin cho google, chính vì thế goolge đã disable google đó dẫn tới account bị lỗi disable_client hoặc
deleted_client

Để khắc phục lỗi trên, các bác cần làm các bước dưới đây

  • Xóa google json app cũ
  • Tạo ít nhất 5 google json app mới (nếu ở các accounts khác nhau thì càng tốt) càng nhiều google json app càng tốt
  • Reset lại trạng thái chưa authen của các email và thực hiện lại quá trình authen đối với tất cả các accounts trong p2p drive tool

Các câu lệnh dưới đây sẽ giúp các bác xóa những google json app cũ đi, và reset lại trạng thái chưa authen của các emails

echo "truncate table p2pdrive.GoogleApps;" | mysql -u root --password=facebook
echo "update p2pdrive.Gmails set jsonClient = null;" | mysql -u root --password=facebook
echo "update p2pdrive.Gmails set driveAuth = null;" | mysql -u root --password=facebook
echo "update p2pdrive.Gmails set status = 'active';" | mysql -u root --password=facebook
echo "truncate table drivebk.GoogleApps;" | mysql -u root --password=facebook
echo "update drivebk.Gmails set jsonClient = null;" | mysql -u root --password=facebook
echo "update drivebk.Gmails set driveAuth = null;" | mysql -u root --password=facebook
echo "update drivebk.Gmails set status = 'active';" | mysql -u root --password=facebook

Để tạo google json app các bác xem hướng dẫn này
https://vanlongstream.com/huong-dan-cach-lay-google-app-json-dung-cho-tool-p2p-drive-va-smart-backup-drive/

Để thêm json app vào tool p2p drive thì dùng tab admin này
http://admin.vanlong.stream/p2pdrive/add_google_app

Sau khi đã thêm được tầm 5 google json app, thì các bác thực hiện quá trình authen lại nhé, hoặc làm theo hướng dẫn dưới đây và gửi em file google sheet
https://vanlongstream.com/huong-dan-tao-file-google-sheet-de-them-account-tu-dong-vao-tool-p2p-drive-gphoto-va-smart-backup-drive/

Thế là xong rồi, bác nào cần support cụ thể hơn thì cứ inbox em nhé