Hướng dẫn cách getlink m3u8 từ tool p2p drive advanced

Hi các bác, qua thời gian sử dụng một số bác đã mua tool p2p drive của em muốn dùng link m3u8 để stream luôn mà không qua dùng embed, hôm nay em hướng dẫn cách lấy link m3u8 nhé

Cấu trúc link m3u8 của tool em sẽ có dạng như sau

https://domain/hls/id/id.playlist.m3u8

Trong cấu trúc trên, thì domain là domain mà các bác trỏ đến vps cài tool, và id là id tương ứng với driveId để stream

Để lấy ra giá trị id trong cấu trúc trên các bác dùng api sau nhé

https://domain/getM3u8File?driveId=drive-id-cua-video

Kết quả trả ra sẽ như sau

Giờ thay vào cấu trúc trên là sẽ được link m3u8 để stream

Em lấy kết quả trên gắn vào cấu trúc trên sẽ được kết quả là

http://p2p.streamservice.online/hls/88063f5e5de570d6f67054e27a3e2a88/88063f5e5de570d6f67054e27a3e2a88.playlist.m3u8

Thế là xong rồi nhé!

Bác nào cần gì thì cứ inbox em!