Hướng dẫn cài đặt code p2p drive advanced

Dưới đây là một số bước để cài đặt code

Bước 1: Nhận link chứa script (VanLongStream sẽ gửi cho bạn)
Bước 2: Đăng nhập vào vps (cấu hình tối thiểu: ubuntu 16.04 ram 8G)
Bước 3: Tạo file setup.sh và copy nội dung của script ở bước 1 vào file setup.sh
Bước 4: Chạy file setup.sh bằng lệnh bash setup.sh
Bước 5: Chờ xem mysql có hỏi mật khẩu hay không, nếu có thì nhập mật khẩu là facebook
Vậy là xong rồi nhé
Lưu ý: Nhớ đặt mật khẩu mysql là facebook bởi vì tool đã lưu mật khẩu trong file config là facebook, về vấn đề bảo mật thì các bác không phải lo nhé vì mysql mặc định không chấp nhận kết nối từ bên ngoài