Hướng dẫn cài đặt code p2p drive advanced

Dưới đây là một số bước để cài đặt code

Bước 1: Nhận link chứa script (VanLongStream sẽ gửi cho bạn)
Bước 2: Đăng nhập vào vps (cấu hình tối thiểu: ubuntu 16.04 ram 8G)
Bước 3: Tạo file setup.sh và copy nội dung của script ở bước 1 vào file setup.sh
Bước 4: Chạy file setup.sh bằng lệnh bash setup.sh
Bước 5: Chờ xem mysql có hỏi mật khẩu hay không, nếu có thì nhập mật khẩu là facebook
Vậy là xong rồi nhé