Hướng dẫn cài đặt tool streaming của vanlong stream

Bài viết này là hướng dẫn cài đặt cho tất cả các tool stream của vanlong stream

Dưới đây là một số bước để cài đặt code

Bước 1: Nhận link chứa script (VanLongStream sẽ gửi cho bạn)
Bước 2: Đăng nhập vào vps (cấu hình tối thiểu: ubuntu 16.04 ram 8G)
Bước 3: Tạo file setup.sh  bằng lệnh 
cd /root
nano setup.sh
và copy nội dung của script ở bước 1 và click vào terminal rồi ấn chuột phải để paste nội dung script vào, rồi ấn Ctrl + O và enter rồi ấn Ctrl + X 
Bước 4: Chạy file setup.sh bằng lệnh bash setup.sh
Bước 5: Chờ xem mysql có hỏi mật khẩu hay không, nếu có thì nhập mật khẩu là facebook
Vậy là xong rồi nhé
Lưu ý: Nhớ đặt mật khẩu mysql là facebook bởi vì tool đã lưu mật khẩu trong file config là facebook, về vấn đề bảo mật thì các bác không phải lo nhé vì mysql mặc định không chấp nhận kết nối từ bên ngoài