Hướng dẫn copy accounts gmails của tool gphoto từ server này sang server khác

Trong trường hợp các bác dùng load balancer của gphoto sẽ nhiều VPS cùng chạy tool google photo, vậy nên khi thêm accounts vào tool thì để đỡ mất thời gian thêm ở nhiều VPS ta sẽ thêm ở 1 VPS và copy sang các VPS khác

Sau khi đã thêm accounts ở 1 VPS ta làm như sau. Login vào VPS và gõ các lệnh dưới đây để export data accounts ra file

cd /root
mysqldump --user=root --password=facebook --default-character-set=utf8 gphoto GoogleAccounts > GoogleAccounts.sql

Sau khi chạy lệnh trên sẽ có 1 file là GoogleAccounts.sql nằm ở thư mục /root , copy file đó và up lên thưc mục /root của các vps còn lại

Bây giờ login vào các VPS khác và chạy lệnh dưới đây để import data accounts vào database

cd /root
mysql --user=root --password=facebook --default-character-set=utf8 gphoto < GoogleAccounts.sql

Vậy là xong rồi đó! Bác nào cần hỗ trợ thì cứ inbox em qua phần liên hệ nhé!