Hướng dẫn copy accounts gmails của tool p2p drive từ server này sang server khác

Trong trường hợp các bác dùng load balancer của p2p drive sẽ nhiều VPS cùng chạy tool p2p drive, vậy nên khi thêm accounts vào tool thì để đỡ mất thời gian thêm ở nhiều VPS ta sẽ thêm ở 1 VPS và copy sang các VPS khác

Sau khi đã thêm accounts ở 1 VPS ta làm như sau. Login vào VPS và gõ các lệnh dưới đây để export data accounts ra file

cd /root
mysqldump --user=root --password=facebook --default-character-set=utf8 p2pdrive Gmails> Gmails.sql

Sau khi chạy lệnh trên sẽ có 1 file là Gmails.sql nằm ở thư mục /root , copy file đó và up lên thưc mục /root của các vps còn lại

Bây giờ login vào các VPS khác và chạy lệnh dưới đây để import data accounts vào database

cd /root
mysql --user=root --password=facebook --default-character-set=utf8 p2pdrive < Gmails.sql

Vậy là xong rồi đó! Bác nào cần hỗ trợ thì cứ inbox em qua phần liên hệ nhé!