Hướng dẫn restart tool download hls m3u8

Chạy các lệnh dưới đây để restart tool nhé các bác

cd /root/m3u8dlcode
./m3u8-kill-tool.sh
rm -rf log.*
./m3u8-run.sh
cd /root