Hướng dẫn restart tool okru

Chạy các lệnh dưới đây để restart tool nhé các bác

cd /root/dlcode
./kill-tool.sh
rm -rf log.*
./run.sh
cd /root/okru
./kill-tool.sh
rm -rf log.*
./run.sh
cd /root