Hướng dẫn restart tool verystream

Chạy các lệnh dưới đây để restart tool nhé các bác

cd /root/dlcode
./kill-tool.sh
rm -rf log.*
rm -rf downloading.*
./run.sh
cd /root/verystream
./kill-tool.sh
rm -rf log.*
./run.sh
cd /root