Hướng dẫn sử dụng tool add accounts của p2p drive

Bước 1: Truy cập admin http://admin.vanlong.stream/p2pdrive và set ip vps của bác vào 2 ô input (thay ip vps vào vị trí gạch chân màu xanh)


Bước 2: Download code tool add accounts (VanLong Stream sẽ gửi cho bác)


Bước 3: Giải nén code


Bước 4: Vào thư mục code và mở file account.config.json và điền ip vps của bác vào đó


Bước 5: Copy danh sách accounts mà VanLong Stream gửi cho bác (hoặc accouns của các bác) và paste vào file emails.txt (copy trong vùng được chọn)


Bước 6: Chạy file vanlongstream-google-json-creator.exe và đợi tầm 20 phút để nó tạo nhiều google json app cho tool, sau đó check admin ở tab List Google Apps xem đã có danh sách chưa, có rồi là ok


Bước 7: Chạy file vanlongstream-p2pdrive-add-email.exe và đợi khoảng 2 phút để nó add emails vào tool, sau đó check admin ở tab List Accounts để xem danh sách accounts đã có chưa


Bước 8: Chạy file vanlongstream-p2pdrive-authen.exe và đợi tầm 20 phút để nó authen danh sách accounts đã add, sau đó check admin ở tab List Accounts xem các accounts đã được authen hết chưa


Bước 9: Đã ok rồi nhé, giờ các bác có thể sử dụng tool p2p drive thoải mái