Hướng dẫn tạo file google sheet để thêm account tự động vào tool p2p drive, gphoto và smart backup drive

Việc thêm account vào các tool trên là một ác mộng bởi nó ngốn rất nhiều thời gian của các bác, nhận thấy điều đó em đã làm ra một tool giúp các bác có thể tự động thêm account vào các tool tool p2p drive, gphoto và smart backup drive.

Đầu vào để tool hoạt động là một file google sheet có cấu trúc như sau file sau
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hewZuUMCx79nMv8G1V5zA9aa2eVBXxst3Spjzat7m48/edit#gid=0

Với Tool GPhoto các bác để cột FolderId of drive team là 1 nhé, còn các cột khác thì là người bán gmail đã cung cấp cho các bác rồi, ở đây em lưu ý là cột email phải có @gmail.com nhé

Với các tool P2P Drive hay Smart Backup Drive thì các bác cần teamdrive, nên cột FolderId of Drive Team là id của team drive mà các bác đã cấp quyền cho, các bác có thể xem chi tiết tại hướng dẫn này
https://docs.google.com/document/d/1iR7Fh32esULL2g-cfCOBhUs5HEE-gLym4wLH9qJyQqI/edit

Sau khi tạo xong file đó thì các bác gửi link và ip của vps cài tool để em chạy tool add auto vào cho các bác nhé!