Hướng dẫn thay đổi number of clones file trong tool gphoto

Để thay đổi số lượng bản clones của một file trong tool google photo các bác thực hiện các bước như sau

Bước 1: Thay đổi giá trị NUMBER_OF_FILES_ON_GPHOTO trong file /root/gphoto/gphoto.config.json thành giá trị số bản clone mà các bác muốn

Bước 2: Thay đổi giá trị MAX_CLONE_OF_FILE trong file /root/dlcode/dl.config.json thành giá trị số bản clones như ở bước 1

Bước 3: Restart tool gphoto theo hướng dẫn ở bài này
https://vanlongstream.com/huong-dan-cach-restart-tool-google-photo/