Hướng dẫn thêm account và cookie vào tool google photo (gphoto)

Video hướng dẫn ở cuối bài

Cần chuẩn bị

Khoảng 100 account gmail 15G (hoặc loại nào cũng được), về số lượng thì càng nhiều càng tốt

Các bước làm

  1. Truy cập trang admin
    http://admin.streamservice.online/gphoto/list_files và kiểm tra xem ip trong ô input đúng là ip vps của các bác

2. Cài đặt extension “Edit this cookie” tại đây, và nhớ cho em extension này hoạt động được ở chế độ ẩn danh bằng cách chuột phải vào icon của extension này, rồi chọn vào “Quản lý tiện ích”, rồi tick vào cái dòng ”
Cho phép ở chế độ ẩn danh “

3. Vào admin chọn tab Google Photo và chọn sub tab “Add Account” như hình dưới

4. Giờ sẽ đi lấy cookie để thêm vào 2 ô input trong hình phía trên, giờ các bác làm như sau

  • Mở trình duyệt ẩn danh
  • Login google photo với email muốn thêm
  • Chọn vào menu, rồi chọn “Setting”, rồi chọn vào “lưu trữ không giới hạn”
  • Ấn vào nút mũi tên để quay ra
  • Giờ ấn vào nút “Export” của extension “Edit this cookie” là cookie đã được copy vào clipboard của các bác

5. Thêm email và paste cookie vào, sẽ được như hình sau, rồi ấn submit là xong nhé

6. Giờ quay lại sub tab “List Accounts” là đã có email trong đây rồi, thế là thành công nhé