Hướng dẫn thêm nhiều chất lượng cho link mp4 remote vào tool p2p drive

Hi các bác, tool p2p drive hỗ trợ nhiều chất lượng với input chuẩn là link drive của video, để hỗ trợ nhiều chất lượng với các link input là dạng mp4 remote thì các bác cần

Tool mp4 remote download có format để input link vào là như sau
file-name|link , để tool nhận biết được dạng đa chất lượng thì trong file-name các bác phải đặt thêm chất lượng vào, dưới đây là các dạng được phé

  • name.360p|link
  • name.480p|link
  • name.720p|link
  • name.1080p|link
  • name.2048p|link

Ví dụ em có link ok.ru như sau:
https://ok.ru/videoembed/1156384492257

Sau khi getlink
http://116.203.150.8:6789/okru/getLinkDownload?linkEmbed=https://ok.ru/videoembed/1153233783540 ta được kết quả như sau

Bây giờ thêm các link trên vào tool, lấy tên file là testokru.480p và testoku.720p thì ta cho vào phần admin của tool download mp4 remote như sau

Sau đó ấn submit là xong nhé

Bác nào chưa hiểu thì nhớ inbox hỏi em qua phần liên hệ!