Hướng dẫn xóa cache Added Files trong các tools của Van Long Stream

Nhiều khi số lượng các file hoặc id đã add vào tool quá nhiều làm cho việc quan sát trạng thái của các file đã xử lý hay chưa hoặc có bị lỗi hãy không trở nên rất khó khăn.

Trong quá trình sử dụng tool có khách bảo rằng đã thêm driveId mà không thấy tool convert, mà không biết tại sao vì số lượng file ở tab “Added Files” đã quá nhiều nên không quan sát nổi. Ok, để đơn giản cho việc check xem tool bị dừng hay là do driveId add vào bị block getlink hoặc bị cắm cờ, thì cách đơn giản nhất là xóa cache các file đã add trước kia (việc xóa cache này này không ảnh hưởng gì tới dữ liệu đã convert nhé). Sau khi xóa cache thì tab “Added Files” sẽ chỉ có những driveId hoặc file được add từ sau khi xóa cache, cho nên ta sẽ dễ quan sát hơn rất nhiều.

Các bác chạy lệnh dưới đây để thực hiện xóa cache các driveId hoặc file đã add vào tool nhé

echo "del waitDriveIdDownload3001" | redis-cli
echo "del waitLinkDownload6601" | redis-cli
echo "del waitLinkDownload8801" | redis-cli
echo "del errorDownload3001" | redis-cli
echo "del errorDownload6601" | redis-cli

Sau khi xóa, nhìn sẽ rất gọn, như hình dưới đây là cho thấy những drive ko được convert là do nó bị die hoặc bị block, từ đó biết hướng xử lý tiếp theo


OK rồi nhé, chỉ có vậy thôi, bác nào cần support gì thêm thì cứ inbox em!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *