Hướng dẫn cách fix lỗi account bị disable_client hoặc deleted_client của tool p2p drive và smart backup

Hi các bác lỗi account bị disable_client hoặc deleted_client của tool p2p drive là do google app mà tool dùng để up data lên google drive đã up quá nhiều data mà chưa khai báo đầy đủ thông tin cho google, chính vì thế goolge đã disable google đó dẫn tới account bị lỗi disable_client hoặc…

Hướng dẫn thêm quảng cáo VAST vào player của tool p2p drive

Chuẩn bị:  Link của file quảng cáo do nhà quảng cáo cấp hoặc file quảng cáo VAST Nếu bạn không có link của file quảng cáo mà chỉ có file, thì cần upload file đó lên thư mục /root/p2pdrive/public/dist của vps chứa code p2p drive, lúc này link của file quảng cáo sẽ là http://domain-p2p-drive/public/dist/ten-file.xml…

Hướng dẫn thêm nhiều chất lượng cho link mp4 remote vào tool p2p drive

Hi các bác, tool p2p drive hỗ trợ nhiều chất lượng với input chuẩn là link drive của video, để hỗ trợ nhiều chất lượng với các link input là dạng mp4 remote thì các bác cần Có các link mp4 remote ở các chất lượng khác nhau, cái này tool getlink của em đã…

Hướng dẫn thêm account vào tool p2p drive

Chuẩn bị: Ít nhất một account gmail có teamdrive Gmail 15G Các bước cần làm Bước 1: Login account gmail có teamdrive Bước 2: Tạo teamdrive mới Bước 3: Thêm member vào teamdrive, mỗi teamdrive thì thêm 10 account gmail 15G làm thành viên Bước 4: Thêm danh sách email vừa thêm ở bước 3…

Hướng dẫn backup database của tool smart backup

Việc backup cơ sở dữ liệu là một điều rất cần thiết, các bác nên làm việc này hàng tuần, dưới đây em viết script để giúp các bác backup dữ liệu của tool smartbackup Dữ liệu của smartbackup nằm ở database drivebk nên các bác chạy lệnh dưới đây để backup databse là ok…