Hướng dẫn thay đổi cấu hình để download file gốc trong các tool: GPhoto, Okru, Fembed, Openload, Streamango, RapidVideo, Vidcloud

Sau khi cài đặt một trong các tool trên thì vps của các bác sẽ có thư mục /root/dlcode, và file cấu hình của module download sẽ nằm ở /root/dlcode/dl.config.json Muốn cấu hình để tool download file gốc các bác mở file /root/dlcode/dl.config.json và tìm đến dòng có chữ “filterQualities” rồi sau đó điền 2048p…

Hướng dẫn cấu hình ipv6 trong tool gphoto

Cần thực hiện 2 bước để cấu hình ipv6 trong tool gphoto như sau Bước 1: Lấy ra ipv6 của vps đã cài tool Bước 2: Đặt ipv6 vào file cấu hình của tool và xóa cache Chi tiết như dưới đây Bước 1: Lấy ra ipv6 của vps đã cài tool Để lấy ipv6…

Cách download video từ openload, streamango, fembed, rapidvideo, okru về các tool của VanLong Stream

Cần thực hiện 2 bước sau đây để có thể download video từ các host trên thì các bác thực hiện 2 bước sau đây Bước 1: Lấy link mp4 remote của các host trên từ link embed của nó thông qua api tương ứng Fembed: http://ip:6789/fembed/getLinkStream?linkEmbed= Openload: http://ip:6789/openload/getLinkDownload?linkEmbed= Streamango: http://ip:6789/streamango/getLinkDownload?linkEmbed= RapidVideohttp://ip:6789/rapid/getLinkDownload?linkEmbed= Okru: http://ip:6789/okru/getLinkDownload?linkEmbed= Bước…

Hướng dẫn xóa cache Added Files trong các tools của Van Long Stream

Nhiều khi số lượng các file hoặc id đã add vào tool quá nhiều làm cho việc quan sát trạng thái của các file đã xử lý hay chưa hoặc có bị lỗi hãy không trở nên rất khó khăn. Trong quá trình sử dụng tool có khách bảo rằng đã thêm driveId mà không…