Hướng dẫn lấy ra driveId từ trong database wordpress của web phim để thêm vào tool hoặc tạo backup

Em chào các bác, hôm nay có một khách nhờ em làm thế nào để tống hàng loạt driveId từ trong web của ông ấy vào tool P2P Drive của em. Thông thường thì web phim mà làm bằng wordpress sẽ lưu các loại link stream như link drive, link facebook, link photo ở dạng custome field , tức với mỗi post_id tương tứng với mỗi bộ hoặc tập phim thì các bác sẽ có cách lấy ra các dạng link stream của nó, đương nhiên trong các link đó sẽ có link của google drive, và từ đó bóc tách ra các driveId cần thiết để cho vào tool em, đây là cách mà các coder của web phim hay dùng, tuy nhiên gặp vấn đề là